Place zabaw

Opracowujemy projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze zagospodarowania placów zabaw. Chętnie stosujemy autorskie rozwiązania projektowe o wyróżniającej estetyce.
Zakres prac:

  • inwentaryzacja i pomiary charakterystycznych elementów w terenie – materiał bazowy do prac projektowych (pomiar za pomocą dalmierza laserowego i taśmy mierniczej),
  • opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania placu zabaw (rzut z góry),
  • koncepcja zagospodarowania terenu - niezbędne widoki i przekroje,
  • dobór elementów wyposażenia (urządzenia, zabawki, ławki, kosze, oświetlenie – w zależności od potrzeb),
  • dobór gatunków roślin,
  • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (projekt techniczny – rzut z niezbędnymi wymiarami),
  • niezbędne przekroje, detale projektowanych elementów,
  • opis techniczny do projektu (sposób i kolejność wykonywania prac, wskazówki dla Wykonawcy),
  • zestawienie ilościowe i jakościowe materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
  • nadzór autorski nad realizacją (na życzenie Klienta).

Projekty opracowujemy graficznie w programie AutoCAD.

Zapraszamy do współpracy!

[« powrót do Oferta]