O nas

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy zespołem architektów krajobrazu. Od 2006 roku zajmujemy się projektowaniem terenów zieleni o różnorodnym charakterze. Od 2012 roku działamy jako TERENOWA Pracownia Architektury Krajobrazu. Naszym celem jest ochrona i kształtowanie wartości krajobrazowych. Stosujemy oryginalne, nowatorskie rozwiązania projektowe i unikamy schematów. Dbamy o profesjonalizm świadczonych usług.

CO ROBIMY?

Wykonujemy usługi z zakresu architektury krajobrazu, od sporządzania inwentaryzacji drzew i krzewów, po opracowanie projektów oraz nadzór nad realizacją prac. Przygotowujemy autorskie projekty zagospodarowania terenu, stawiamy na nowoczesną estetykę. W obszarze naszej działalności mieszczą się również projekty wzornictwa z zakresu wyposażenia terenów zieleni oraz terenów rekreacyjnych. Ofertę kierujemy między innymi do biur projektowych, pracowni planistycznych, deweloperów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz inwestorów prywatnych.

PROJEKTUJEMY:

 • tereny zieleni, w tym parki, skwery, otoczenie firm, osiedli mieszkaniowych, ogródków kawiarnianych,
 • place zabaw oraz tereny o charakterze rekreacyjnym,
 • kompozycje roślin w pojemnikach na tarasach i balkonach,
 • elementy małej architektury i wyposażenia terenu,
 • ogrody deszczowe.
 • Projekty architektury krajobrazu opracowujemy od fazy koncepcyjnej po projekt wykonawczy i detale techniczne.
 • Sporządzamy operaty pielęgnacyjne dla istniejących i projektowanych terenów zieleni.


WYKONUJEMY INWENTARYZACJE ZIELENI, w tym:

 • inwentaryzacje dendrologiczne,
 • projekty gospodarki zielenią na potrzeby inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • analizy roślinności na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • inwentaryzacje zbiorowisk roślinnych na potrzeby raportów ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.Zależnie od specyfiki tematu projektowego podejmujemy współpracę z uprawnionymi architektami, inżynierami drogownictwa, konstruktorami, kosztorysantami oraz innymi branżystami. Polecamy także sprawdzonych wykonawców.