Projekty gospodarki zielenią na potrzeby inwestycji

Opracowania bazują na inwentaryzacji zieleni i planie przyszłego zagospodarowania terenu. Dokonujemy klasyfikacji drzew i krzewów do zachowania, usunięcia lub przesadzenia.
Zakres prac:

  • wytypowanie drzew i krzewów przeznaczonych do zachowania, usunięcia i przesadzenia,
  • określenie przyczyny usunięcia drzew i krzewów (kolizje z planowaną inwestycją, względy zdrowotne lub bezpieczeństwa ludzi i mienia).


WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  
W oparciu o dokumenty uzyskane od posiadacza nieruchomości lub jego pełnomocnika przygotowujemy wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Zakres prac:

  • przygotowanie wniosku z wykazem drzew, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie,
  • wyliczenie stawek opłat za usunięcie drzew (na życzenie Klienta),
  • projekt nasadzeń zastępczych rekompensujących stratę po usuniętych roślinach (na życzenie klienta),
  • złożenie wniosku do urzędu,
  • udział w wizji lokalnej (na życzenie Klienta).
[« powrót do Oferta]