Inwentaryzacje zieleni wraz z waloryzacją

  • spis zieleni z uwzględnieniem gatunków, parametrów, liczebności, zdrowotności, wieku,
  • wskazanie wartościowej zieleni do bezwzględnego zachowania,
  • wskazanie terenów zieleni urządzonej (np.: parki, skwery, cmentarze, ogródki działkowe, zieleń osiedlowa) i naturalnej (lasy, rezerwaty, łąki itp.)
  • wyodrębnienie skupisk zieleni (grupy, rzędy, aleje, żywopłoty itp.)
  • wskazanie pojedynczych cennych drzew,
  • ocena wartości przyrodniczej, użytkowej i estetycznej,
  • ocena wartości z punktu widzenia zdrowotności i pielęgnacji roślinności,
  • wskazanie kolizji zieleni z istniejącym zagospodarowaniem terenu,
  • waloryzacja zieleni i wskazanie elementów do zachowania, przesadzenia i usunięcia.
  • Projekty opracowujemy graficznie w programie AutoCAD.
[« powrót do Oferta]