Inwentaryzacje zbiorowisk roślinnych

  • Analiza wartości przyrodniczej układów roślinności na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Zleceniodawca – FUGA. PW. Jan Kempa, inwestor – m. st. Warszawa - Dzielnica Wola,
  • Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce” . inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  • Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych Doliny Przemszy” .inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
  • Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych na potrzeby inwestycji pn.: Domaszków – Tarchalice; odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów. Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
[« powrót do Portfolio]