Inwentaryzacje zbiorowisk roślinnych-oferta

Wykonujemy Inwentaryzacje wraz z waloryzacją flory i zbiorowisk roślinnych oraz analizy wpływu oddziaływania inwestycji na zinwentaryzowane gatunki i siedliska.

Zakres prac:
  • kartowanie siedlisk przyrodniczych (pomiary terenowe z użyciem dalmierza laserowego, wyniki analiz w formie tekstowej i graficznej)
  • wyznaczenie siedlisk z list Natura 2000 i gatunków roślin objętych ochroną,
  • ocena oddziaływania wpływu inwestycji na zinwentaryzowane gatunki i siedliska,
  • wyznaczenie działań minimalizujących negatywne oddziaływania i rekompensujących straty w przyrodzie wskutek realizacji inwestycji.

Projekty opracowujemy graficznie w programie AutoCAD.

Zapraszamy do współpracy!
[« powrót do Oferta]