Inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje wykonujemy w okresie całego roku, również na terenach silnie zadrzewionych i o utrudnionym dostępie (tereny zróżnicowane wysokościowo.
Zakres prac:

  • określenie gatunku drzewa i krzewu (nomenklatura polska i łacińska),
  • pomiar drzew (pomiar obwodu drzewa na wysokości 130cm od podstawy pnia, oszacowanie średnicy korony i wysokości drzewa),
  • lokalizacja drzew i krzewów w terenie – pomiar odległości od punktów charakterystycznych terenu i naniesienie zmierzonych punktów na mapę,
  • oszacowanie powierzchni krzewów,
  • określenie stanu zdrowotnego i technicznego drzew,
  • określenie cech charakterystycznych drzewa lub krzewu,
  • oszacowanie wieku drzew w oparciu o metodę prof. Longina Majdeckiego (na życzenie klienta)
  • waloryzacja drzew i krzewów – ocena wartości przyrodniczej i krajobrazowej,
  • wyznaczanie drzew o parametrach pomnikowych lub szczególnie cennych.
[« powrót do Oferta]