Strona główna

TERENOWA Pracownia Architektury Krajobrazu specjalizuje się w usługach związanych z projektowaniem terenów zieleni – od sporządzania inwentaryzacji drzew i krzewów, poprzez projekt aż po nadzór autorski. Projektujemy tereny zieleni miejskiej, otoczenie firm, a także ogrody przydomowe. Przygotowujemy autorskie projekty zagospodarowania terenu, stawiamy na oryginalne rozwiązania oraz nowoczesną estetykę. W obszarze naszych zainteresowań mieści się także wzornictwo związane z wyposażeniem terenów zieleni oraz terenów rekreacyjnych.

Zależnie od specyfiki tematu projektowego podejmujemy współpracę z uprawnionymi architektami, inżynierami dróg, konstruktorami, kosztorysantami oraz innymi branżystami. Polecamy także sprawdzonych wykonawców.